Akcja usuwania azbestu

ostatnia zmiana: 19.12.2013
 

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Leszno ponownie planuje usuwanie odpadów zawierających azbest. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć dachowych z eternitu w 2014 roku mogą  składać wnioski w sekretariacie lub w pokoju nr 27 Urzędu Gminy Leszno w terminie do dnia 31.01.2014r.

Informujemy, że prace polegające na demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił koszty nowego pokrycia dachowego we własnym zakresie.

Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z demontażu azbestu zobowiązani są dołączyć do wniosku -zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia  na budowę, potwierdzone przez Starostwo.

W/w wnioski wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane można uzyskać u sołtysa, na stronie w Urzędzie Gminy Leszno, pokój nr 27 lub pobrać z naszej strony (linki poniżej).

Wniosek - azbest
Wniosek o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010