Ankieta zgłoszenia zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

ostatnia zmiana: 01.09.2015
 

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowywaniem przez Gminę Leszno planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Leszno do wypełnienia krótkiej ankiety, mającej na celu określenie potencjału możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Leszno.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy nakierowanej na gospodarkę niskoemisyjną. Określone w nim cele strategiczne i szczegółowe skupiają się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sporządzenie i realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej wspiera osiągniecia celi zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 r.

Opracowanie PGN umożliwia korzystanie ze środków Unii Europejskiej na cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z nowej perspektywy finansowej 2014- 2020 z m. in. Regionalnego Programu Operacyjnego czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Bardziej szczegółowe informacje na temat planu gospodarki niskoemisyjnej można znaleźć na stronach internetowych:

http://misja-emisja.pl/knowledgebase/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-cele-zadania/

http://www.carbonengineering.pl/pl/content/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-0

 

Wypełnione ankiety należy przesyłać do dnia 11.09.2015r. w formie elektronicznej na adres mailowy pgn.leszno@carbonengineering.pl lub przesłać na adres: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Kontakt w sprawie PGN:

Po stronie Wykonawcy:             

Łukasz Zywar

Starszy specjalista ds. efektywności energetycznej i OZE

E-mail: lukasz.zywar@carbonengineering.pl

Tel. kom.: +48 530845504

 

Po stronie Zamawiającego:       

Justyna Chrustna

podinspektor ds. inwestycji

E-mail: jchrustna@gminaleszno.pl

Tel. 22 725-80-05 wewn. 107

 

Ankieta do pobrania w formacie .doc:
 

ANKIETA PGNAnkieta do pobrania w formacie .pdf:
 

ANKIETA PGN

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010