Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

ostatnia zmiana: 24.10.2017
 

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Lesznie odbyła się debata społeczna, podczas której mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W trakcie spotkania przybliżone zostały również założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz zaprezentowano aplikację „Moja Komenda”.

Debata społeczna, która przebiegała pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana została w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. W dokumencie tym wskazuje się również, że przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Leszno odbyło się w Urzędzie Gminy. W debacie udział wziął Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach młodszy inspektor Tomasz Dałek, Wójt Gminy Leszno Pan Andrzej Cieślak oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor Dariusz Stepczyński, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Marcin Płoński, a także Kierownik Posterunku Policji w Kampinosie aspirant sztabowy Wojciech Piotrowski wraz z dzielnicowymi aspirantem sztabowym Mariuszem Ciurzyńskim i młodszym aspirantem Markiem Szymańskim.

Na początku spotkania Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Tomasz Dałek przedstawił informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Natomiast Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji omówił założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także przedstawił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz zaprezentował aplikację mobilną „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mieszkańcy mogą pozyskać informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym.

Po przedstawieniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w miejscu zamieszkania. Przedmiotem dyskusji była również rola dzielnicowego, jako policjanta pierwszego kontaktu, wynikająca z założeń programu „Dzielnicowy Bliżej nas” realizowanego w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelem. Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Oficer Prasowy

KPP Stare Babice

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010