Dotacje dla szkół z rządowego programu „Książki naszych marzeń”

ostatnia zmiana: 04.12.2015
 

 „Książki naszych marzeń”

Szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno przystąpiły do Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Dyrektorzy szkół złożyli wnioski do organu prowadzącego w czerwcu br., a następnie Gmina Leszno wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego.
Realizacja programu zakłada umożliwienie w 2015 roku zakupu książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Celem głównym programu jest wsparcie w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Program wspiera organy prowadzące szkoły przez zakup do bibliotek szkolnych:

  • książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów,
  • książek niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Wsparcie w formie dotacji od Wojewody Mazowieckiego otrzymały:  

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie – 2170 zł

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie – 2170 zł

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa było zapewnienie przez organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Książki będą wybierane przez uczniów, czyli takie, którymi autentycznie są zainteresowani. Książki swoją fabułą mają rozbudzać ciekawość młodego czytelnika, inspirować do twórczego działania. Uczniowie mają być zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych. Zakup książek zostanie zrealizowany do końca 2015 roku. 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010