Powstanie strefa rekreacji i wypoczynku w Szymanówku

ostatnia zmiana: 10.12.2018
 

W dniu 6 października 2017 roku Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak w Urzędzie Marszałkowskim podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 na zadanie pn. Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku”. Gmina Leszno wniosek o wsparcie złożyła w dniu 13 marca 2017 r. do Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” z siedzibą w Czosnowie. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Urząd Marszałkowski przyznał nam wsparcie w wysokości 108 148,00 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Powstanie strefa rekreacji i wypoczynku dla młodszych i starszych. Wybudowany zostanie plac zabaw ze zjeżdżalnią, huśtawkami, karuzelą, bujakami. W strefie fitness znajdą się linaria, zestaw gimnastyczny, urządzenia do rekreacji czynnej tzw. siłownia zewnętrzna, powstanie ścieżka o utwardzonej nawierzchni poliuretanowej, po której będzie można jeździć rolkami, wrotkami lub deskorolką. Na terenie zostanie również wybudowana strefa do wypoczynku z wiatą zadaszoną, stołami, ławkami oraz bezpieczne miejsce do grillowania. Przy placu zaprojektowano również miejsce parkingowe dla samochodów oraz stojaki na rowery. Użytkownicy będą mogli skorzystać z czerpni wody pitnej jak również toalety typu TOY TOY. Realizację tego zadania zaplanowano na II kwartał 2018 r. Inwestycja ta przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie. Z uwagi na swoje położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego i szlaków turystycznych i rowerowych, wykorzystane zostaną walory parku, a tym samym gminna strefa relaksu w Szymanówku służyć będzie aktywizacji i integracji różnych grup międzypokoleniowych społeczności lokalnej i ponadlokalnej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010