Informacja w sprawie zakazu stosowania paliw złej jakości

ostatnia zmiana: 02.07.2018
 

Wójt Gminy Leszno przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa  Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku poz. 9600)  od dnia 1 lipca 2018 roku zaczyna obowiązywać zakaz stosowania następujących paliw:

1. mułków i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających  odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010