Komunikat dla rolników dot. wniosków o oszacowanie szkód

ostatnia zmiana: 14.07.2017
 

Komunikat dla rolników w związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego huraganu i deszczu nawalnego w dniach od 28–30 czerwca 2017 r.

W związku z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o możliwości powstania szkód w rolnictwie, przede wszystkim  w uprawach trwałych - spowodowanych huraganem i deszczem nawalnym,  prosimy poszkodowanych rolników o składanie wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21 - pokój nr 27.

 

Termin składania wniosków do 31 lipca  2017r.

 

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 27, bądź do pobrania na stronie Wojewody Mazowieckiego pod adresem: www.mazowieckie.pl – w zakładce : Aktualności - Aktualne projekty – Klęski żywiołowe – Rolnictwo i straty – Karta Informacyjna, regulamin działania komisji terenowych, formularze do pobrania – załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 20 czerwca 2017 r.

 

We wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanych do AR i MR (dotyczy producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).

 

Zgodnie z Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne z dnia 20 czerwca 2017 r. do wniosku producent rolny dołącza kserokopie wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010