Komunikat dotyczący konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie.

ostatnia zmiana: 03.07.2019
 

Informujemy, że regulamin wyboru dyrektora szkoły określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Konkurs, który odbył się w 2 kwietnia, został unieważniony przez wójta z powodu nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Decyzja wójta znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów.

Link do pełnego uzasadnienia --> http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=322707


W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę powołuję komisję konkursową w składzie:

po trzech przedstawicieli:

- organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

- organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

po dwóch przedstawicieli:

- rady pedagogicznej,

- rady rodziców,

po jednym przedstawicielu organizacji związkowych (związki zawodowe).

Poszczególnych członków komisji delegują:

➡️Wójt

➡️Mazowiecki Kurator Oświaty 

➡️Rada Rodziców 

➡️Rada Pedagogiczna


✔️Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.


✔️Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.


✔️Komisja konkursowa, która wyłoniła kandydata na dyrektora 27 czerwca 2019 roku, liczyła 11 osób.


Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie została Pani Agnieszka Anna Olczak.

Link do zarządzenia --> http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=326107

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010