Komunikat: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

ostatnia zmiana: 13.01.2017
 

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności.

Uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja, która jest nową platformą wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją, została przygotowana na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez instytucje państwowe w niespełna pół roku i funkcjonuje na terenie całego kraju.

Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach skatalogowanych w trzech kategoriach: w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych; drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych; trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Każdy użytkownik może podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwem skrzynki mailowej: kmzb@policja.gov.pl

Należy jednak pamiętać, że KMZB nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://policja.waw.pl/pl/mapa-zagrozen-bezpiecze/39173,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010