Konsultacje społeczne planu transportowego ZTM

ostatnia zmiana: 05.02.2015
 

Zarząd Transportu Miejskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi” .

Konsultacje społeczne trwają 
od 30 stycznia do 20 lutego 2015 r.

 

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z Planem Transportowym oraz przesyłanie swoich opinii.

 

Wszystkie zgłoszone opinie zostaną rozpatrzone przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Zarząd Transportu Miejskiego, zasadne wnioski zostaną umieszczone w dokumencie Planu transportowego.

Z konsultowanym projektem dokumentu można zapoznać się na 3 sposoby:

1) Klikając w link:  Plan transportowy 

2) na stronach internetowych: www.konsultacje.um.warszawa.pl lub www.transport.um.warszawa.pl oraz www.bip.warszawa.pl

3) w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, III piętro, pokój 307, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.


Zapraszamy również do punktu konsultacyjnego w dniach:
 11 i 19 lutego 2015 w godzinach od 16:00 – 19:00 
zorganizowanego w Warsztacie Warszawskim przy pl. Konstytucji 4.


Opinie składać można za pomocą formularza (załącznik do pobrania) na 3 sposoby:

1) drogą elektroniczną na adres: plantransportowy@um.warszawa.pl,
2) osobiście w miejscach wyłożenia dokumentu,
3) pocztą na adres Biura Drogownictwa i Komunikacji.

 

Opinia powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

 

Załącznik:

Konsultacje Spoleczne ZTM - pdf

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010