Konsultacje społeczne programu opieki nad zwierzętami

ostatnia zmiana: 19.03.2015
 

Konsultacje społeczne programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

Wójt Gminy Leszno zaprasza do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno na rok 2015.

 

Konsultacje trwają od dnia 17 marca 2015 do dnia 25 marca 2015 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do projektu programu należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Leszno (pok. nr. 23 - Sylwia Skowrońska), drogą elektroniczną na adres: urzad@gminaleszno.pl lub listownie na adres:

 

URZĄD  GMINY  W  LESZNIE

 05-084 Leszno
 Aleja Wojska Polskiego 21


Projekt uchwały jest dostępny poniżej:

 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2015 roku

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010