Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ostatnia zmiana: 18.12.2015
 

           Uprzejmie informujemy, iż uchwałą Rady Gminy Leszno Nr XV/89/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 9558) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

-10 zł od osoby za miesiąc, za odpady segregowane.

-18 zł od osoby za miesiąc, za odpady, które nie są segregowane.

            Wysokość opłaty stanowi iloczyn nowej stawki opłaty (10 zł dla odpadów segregowanych lub 18 zł dla odpadów niesegregowanych) oraz liczby mieszkańców (osób) wykazanych w deklaracji.

Ponadto uprzejmie informujmy, że nie ma potrzeby składania nowej deklaracji, a kwartalne terminy wnoszenia opłat oraz ulgi z tytułu posiadania karty Rodziny 3 + pozostają te same.

Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2016r.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010