Nowy system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w PWZ

ostatnia zmiana: 11.05.2017
 

 

 

Nowy system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w powiecie warszawskim zachodnim.

25 kwietnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu odbyło się podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn.: „Podniesienie standardów bezpieczeństwa w powiecie warszawskim zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Projekt zakłada stworzenie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim (Liderem Projektu) oraz 6 gminami leżącymi na terenie powiatu na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Planowane zakończenie projektu: do 30-09-2017 r.

Założeniem projektu jest stworzenie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych. Zadaniem tego systemu ma być alarmowanie mieszkańców przed współczesnymi zagrożeniami utraty życia i zdrowia ludności oraz skażenia środowiska, w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu lub wojny. Zakładany cel zostanie osiągnięty poprzez:

- zakup i montaż  27 nowych urządzeń nagłaśniających – syreny alarmowe (szczelinowe)

- zakup 6 pulpitów sterowniczych dla gmin oraz centrali alarmowej dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- wdrożenie aplikacji do sterowania Punktami Alarmowymi (PA) oraz zintegrowaniu systemu powiatowego z systemem wojewódzkim.

Projekt znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego.

Generalnym wykonawcą systemu będzie firma ECONNECT  Sp. z o.o.  z Warszawy. Wartość ogółem projektu wynosi 813 153,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi:  533 747,71 65.63 zł.


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010