Oficjalne otwarcie nowej siedziby Przedszkola i Biblioteki w Lesznie

ostatnia zmiana: 27.10.2016
 

12 października Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie Małgorzata Superek oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Leszno Bożena Sulik wraz z zaproszonymi gośćmi dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanego i rozbudowanego obiektu przy ul. Polnej 22, który stanowi siedzibę dwóch instytucji – przedszkola i biblioteki.

Panie Dyrektor powitały zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Posłanka na Sejm RP Anita Czerwińska, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, st. Wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Grażyna Wojszczyk, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jolanta Stępniak, Dyrektor Biblioteki Powiatowej Elżbieta Paderewska, Instruktor Biblioteki Powiatowej Ewa Bojarowska, Wójt Gminy Kampinos Monika Ciurzyńska, Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski, wieloletni Dyrektor KPN Jerzy Misiak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Błonie Beata Włudarzewska, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos Urszula Hoczyk, Dyrektor Biblioteki Publicznej Izabelin Małgorzata Konopka, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach Grażyna Kozińska, Zastępca Naczelnika Komendy Powiatowej Policji podkom. Robert Kaczmarczyk, Zastępca Wójta Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Leszno Lesław Kuczyński z Radnymi, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Jadwiga Sowińska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie Alina Stryczewska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie Liliana de Vacqueret, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zaborowie Katarzyna Oleksiewicz, Wicedyrektor Gimnazjum w Lesznie Maja Jasiorowska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Lesznie Jolanta Gołębiewska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie Maria Słomka, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu Iwona Zielak, Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie Edyta Przybysławska, Dyrektor Świetlicy w Lesznie Krystyna Ziubińska, Dyrektor Świetlicy w Łubcu Stanisława Rzymka, Dyrektor Świetlicy w Czarnowie Magdalena Czekała i Przedstawiciele Rady Rodziców.

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lesznie Piotr Paweł Laskowski i Proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lesznie Stefan Żaglewski wspólnie poświęcili budynek. Oficjalnego otwarcia obiektu poprzez przecięcie wstęgi dokonali posłanka Anita Czerwińska, starosta Jan Żychliński, wójt Andrzej Cieślak, dyrektor przedszkola Małgorzata Superek wraz z przedszkolakami i dyrektor biblioteki Bożena Sulik.

Podczas uroczystości głos zabrali kolejno wójt Andrzej Cieślak, posłanka Anita Czerwińska, starosta Jan Żychliński, st. wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Grażyna Wojszczyk, dyrektor KPN Mirosław Markowski, dyrektor Przedszkola i dyrektor Biblioteki. Przemawiający zwrócili uwagę, że dzieciństwo jest niezwykle ważnym okresem w życiu człowieka i wyrazili przekonanie, że nowoczesne funkcjonalne przedszkole w Lesznie przyczyni się do stworzenia właściwych warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci oraz będzie wizytówką gminy jako miejsca przyjaznego dla mieszkańców, a także, że nowa siedziba biblioteki przysporzy nowych możliwości promocji czytelnictwa i rozwoju życia kulturalnego w naszej gminie. 

Wójt Andrzej Cieślak przypomniał istotny wkład Rady Gminy Leszno poprzedniej kadencji w realizację inwestycji, podkreślił zwłaszcza zaangażowanie w sprawę modernizacji przedszkola przewodniczącej rady Barbary Kozy i radnej Barbary Pszczółkowskiej. Podziękował także pracownikom Urzędu Gminy Leszno Marzenie Chaładyniak i Justynie Chrustnej, które od początku do końca sprawowały pieczę nad prowadzonymi pracami. 

W kolejnej części uroczystości otwarcia uczestnicy obejrzeli spektakl przygotowany przez nauczycieli i dzieci z przedszkola, następnie zwiedzili obiekt. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy świętowali z nami to ważne dla lokalnej społeczności wydarzenie i mamy nadzieję, że zarówno przedszkole, jak i biblioteka będą służyły wielu pokoleniom mieszkańców gminy Leszno.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010