Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

ostatnia zmiana: 25.01.2016
 

Wójt Gminy Leszno zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

http://www.leszno.bipgminy.pl/public/?id=145271 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010