Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ostatnia zmiana: 16.01.2018
 

Wójt Gminy Leszno zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia:

Oświadczenie oferenta

Karta oferty

Indywidualna karta oceny oferty

 

Zaproszenie

Wzór oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010