Państwowa Komisja Wyborcza informuje

ostatnia zmiana: 27.02.2018
 

Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach.

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Delegatury w Warszawie w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, parter (wejście B) pokój 42 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania tj. od godz. 815 do godz. 1615. Zgłoszenia mogą być nadesłane pocztą, faksem lub jako skan lecz w podanym wyżej terminie muszą one w postaci oryginału wpłynąć do Delegatury (zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego) do dnia 15 marca 2018 roku.

Poniżej Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r., Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz wzór zgłoszenia do pobrania.

Pliki do pobrania:

Informacja Dyrektora KBW
Uchwała PKW
Wzor zgloszenia UW

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010