Podpisanie „Wielostronnej deklaracji współpracy gmin i powiatów”

ostatnia zmiana: 20.06.2018
 

18.06.2018 r. Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak oraz przedstawiciele sąsiadujących gmin i powiatów podpisali „Wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w zakresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”. Jej celem jest poszerzanie terytorialnie i tematycznie współpracy pomiędzy gminami i powiatami.

Gmina Leszno oraz sąsiadujące gminy i powiaty, a także Warszawa podpisały deklarację i intensywnie pracują nad wspólnym planem strategicznym w kontekście programowania środków UE dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+.

Przypomnijmy, że od 2014 r. metropolia działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i obejmuje swym zasięgiem 40 samorządów, w tym naszą Gminę. Na mocy porozumienia realizowane są m.in. inwestycje poszerzające metropolitalny system tras rowerowych i parkingów P+R, projekty edukacyjne, a także zwiększające dostępność e-usług publicznych.

Fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne. M.st. Warszawa, 69 gmin oraz 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) tworzących region „warszawski stołeczny” budują zaplecze oraz wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+.

Jesteśmy gotowi do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego poszerzonej terytorialnie metropolii warszawskiej. Ta jedność wyrażona na piśmie daje nam siłę do wspólnego stanowienia w kontekście programowania środków unijnych dla metropolii dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+ – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje – Już teraz wiemy, że trwające negocjacje budżetowe będą szczególnie trudne dla krajów naszego regionu, dlatego jako metropolia, chcemy się do tego przygotować i mówić jednym głosem o naszych potrzebach.

Trwają prace nad przygotowaniem „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”, który będzie określał wspólne kierunki działań dla metropolii w nowych granicach terytorialnych.

 


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010