Pomoc prawna w Gminie Leszno

ostatnia zmiana: 22.12.2015
 

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W związku z tym w Urzędzie Gminy Leszno działać będzie punkt prowadzący nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców gminy.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej. Pomoc otrzymają także osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, osoby posiadające ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego. Ustawa uwzględnia też potrzeby prawne osób młodych, które nie ukończyły 26 lat i osób starszych po 65 roku życia. Pomoc będzie udzielana również osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Punkt pomocy będzie działać w budynku Urzędu Gminy, w pokoju nr. 6, przy ul. Wojska Polskiego 21 w: pn. godz.15:00-19:00, wt. godz. 12:00-16:00, śr. godz. 15:00-19:00, czw. godz.15:00-19:00, pt. godz. 12:00-16:00

Koordynatorem działania punktów pomocy i edukacji prawnej z ramienia Powiatu WZ jest Marlena Palimąka, nr tel.: 22 733- 72- 82, e-mail: mpalimaka@pwz.pl

                  MŁ.

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010