Powiat warszawski zachodni włączył się w kampanię „Stop janosikowe”

ostatnia zmiana: 22.07.2011
 

20 lipca 2011r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie poparcia  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, powołanego w celu przeprowadzenia przez Sejm zmian w krzywdzącej ustawie „janosikowej”. "Janosikowe" to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa. Płacą ją najbogatsze samorządy w kraju na rzecz tych najbiedniejszych. Opłata stanowi określony odsetek dochodów podatkowych samorządu sprzed dwóch lat.

 Na zaproszenie starosty - Jana Żychlińskiego w spotkaniu udział wzięli: Tomasz Waźbiński przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jacek Sasin – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rafał Szczepański – pełnomocnik  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ”Stop janosikowe”, starosta legionowski Jan Grabiec, starosta otwocki Bogumiła Więckowska, starosta grodziski Marek Wieżbicki, starosta miński Jan Tarczyński i starosta wołomiński Piotr Uściński, wicestarosta powiatu warszawskiego zachodniego Paweł Białecki, członek zarządu PWZ Jolanta Stępniak, a także z terenu PWZ  burmistrz Ożarowa Maz. Paweł Kanclerz, burmistrz Błonia Zenon Reszka, wójt gminy Stare Babice Krzysztof Turek, zastępca burmistrza Ożarowa Maz. Waldemar Roszkiewicz, zastępca wójta gminy Kampinos Krzysztof Radkowski oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

 

Spotkanie prowadził starosta warszawski zachodni Jan Żychliński, które rozpoczęło się krótką prezentacją starosty legionowskiego Jana Grabca.  Na slajdach zostały przedstawione progi i kwoty podatku wyrównawczego jakie płacą podwarszawskie samorządy. Następnie zabrał głos inicjator kampanii „Stop janosikowe” Rafał Szczepański, który  zachęcał do aktywnego włączenia się w akcję zbierania podpisów pod zmianą „wadliwej” ustawy. Do tej pory na terenie Polski udało się zebrać około 80 tys., do 10 sierpnia potrzeba zebrać  jeszcze ponad 20 tys., żeby projekt nowej ustawy można było złożyć w sejmie RP.

Przygotowana przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej nowelizacja ustawy likwiduje rażącą niesprawiedliwość wobec społeczeństw lokalnych, płacących zawyżone „janosikowe”. Warszawa, powiaty okołowarszawskie i województwo mazowieckie są szczególnie dotknięte tą niesprawiedliwością. Widząc te nieprawidłowości Komitet opracował obywatelski projekt nowelizacji ustawy w sprawie „janosikowego” z udziałem wybitnych polskich prawników, specjalizujących się w finansach publicznych i procesie legislacyjnym.

Główne założenia projektu przewidują:

- zmianę zasad rozdzielania środków z „janosikowego” na podobieństwo funduszy europejskich, gdzie środki finansowe przydzielane są na konkretne projekty,

- zmniejszenie „janosikowego” o 20%,

- urealnienie na potrzeby wyliczania „janosikowego” rzeczywistej liczby mieszkańców Warszawy i dużych miast na prawach powiatu, powyżej 350 tys. mieszkańców.

 Szczepański twierdzi, że akcja nie jest skierowana przeciwko mniej zamożnym miejscowościom, a jedynie "przeciwko rozdętej do granic biurokracji". Jego zdaniem "janosikowe" nie trafia do biednych, "ale jest przechwytywane przez urzędników i wydawane na ich luksusy". Autorzy projektu nie chcą likwidować "janosikowego", ale zmienić jego sposób naliczania i przyznawania. Proponują, by "janosikowe" na wzór innych krajów UE było rozdzielane w konkursach na konkretne projekty. Chcą także, by "janosikowe" zostało obniżone o 20 proc.

Powiat Warszawski Zachodni od kilku lat jest płatnikiem „podatku janosikowego” wpłacanego do budżetu państwa na rzecz biedniejszych powiatów. Sam powiat wpłaca do budżetu państwa około 18 mln, płacą również gminy z terenu powiatu: Ożarów Mazowiecki- 3,7 mln zł, Łominaki- 3,7 mln zł, Izabelin- 1,8 mln zł, Błonie- 1,5 mln zł, Stare Babice- 1,5 mln.

Każdy mieszkaniec naszego powiatu może włączyć się w akcję poparcia. Jest to wspólna, ponadpartyjna, obywatelska inicjatywa. Jak to zrobić? Działanie jest bardzo proste można samemu zebrać wiele podpisów. Wystarczy wejść na stronę internetową www.stopjanosikowe.pl   lub  www.pwz.pl  wydrukować formularz potrzebny do zbierania podpisów, a następnie wypełniony druk złożyć do sekretariatu Starostwa Powiatowego.   Dzięki zmianie ustawy zarówno nasz powiat jak i gminy będą dysponowały większymi środkami, które zostaną przeznaczone na inwestycje np. remonty dróg, budowę chodników, oświetlenie terenów, remonty placówek edukacyjnych itd.

 

Formularz poparcia - do pobrania

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010