Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie

ostatnia zmiana: 28.02.2019
 

    Gmina Leszno informuje, że zrealizowała zadanie pt. Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie w związku z realizacją  umowy o przyznaniu Pomocy Nr 00022-65171-UM0700004/17 z dnia 05.09.2017r. pomiędzy Gminą Leszno a Samorządem Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 744 471,00 zł.  

W ramach zadania przebudowano istniejące targowisko na cele promocji lokalnych produktów. Targowisko posiada 55 stanowisk przeznaczonych do sprzedaży a liczba  planowanych stanowisk dla rolników wynosi 34. Ponadto targowisko w części środkowej  posiada zadaszenie,  budynek sanitarno -techniczny, oświetlenie oraz parking.


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010