Ostatnia sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

ostatnia zmiana: 14.11.2014
 

W dniu 12 listopada br. odbyła się ostatnia LIV (54)  w kadencji 2010-2014 sesja Rady Gminy Leszno.  Podczas posiedzenia została podjęta  m.in. uchwała w sprawie Statutu Gminy Leszno.  Po podjęciu uchwał Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu własnym, Wójta oraz radnych podziękowała sołtysom za cztery lata udanej współpracy wręczając im dyplomy i kwiaty. Następnie Przewodnicząca podsumowała Kadencję 2010 – 2014 oraz podziękowała za współpracę. Treść wystąpienia Pani Barbary Kozy – Przewodniczącej rady Gminy zamieszczamy poniżej:

„Szanowni Panowie Wójtowie, Szanowna  Pani Skarbnik, Drodzy Radni, Szanowni Sołtysi, Pani Iwonko, Drodzy Mieszkańcy.

Zacznę od słów  podziękowania Wam za cztery lata  wspólnej, udanej i efektywnej współpracy. Przez  te lata pracy i społecznego zaangażowania daliście Państwo świadectwo, że służenie innym postrzegacie jako społeczną misję.

Szanowni Radni

Zauważyłam, że  zdawaliście sobie sprawę, że wstępując w szeregi Rady Gminy musicie się kierować  celem, który Was tu przywiódł.

W imieniu mieszkańców bardzo serdecznie za to dziękuję.

W dniu dzisiejszym  jest to ostatnia sesja Rady Gminy Leszno, kończy siębowiem  kadencja   

2010-2014, to dobra okazja, by podsumować  czteroletnią pracę.  To była szósta już kadencja odnowionego samorządu gminnego.

Kochani Radni, bo tak chyba mogę się w dniu dzisiejszym do Was zwrócić

Nasze grono to  radni, którzy  przez cztery lata solidnie pracowali i pokazali, że w Radzie Gminy najważniejsze jest szeroko pojęte dobro gminy i jej mieszkańców,  nie doraźne polityczne interesy.

Bez was ale także bez Wójtów, Pani Skarbnik i pracowników jst. nie udałoby się zrealizować wielu projektów i działań, które już dziś możemy zaliczyć do naszych wspólnych sukcesów. Wspomnę tylko o niektórych, jak:

 

 • -Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek

 • -Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej

 • -Modernizacja  budynków świetlicy wiejskiej

 • -Modernizacja trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole sportowo-rekreacyjnym w Lesznie

 • -Budowa wodociągów we wsi Marianów

 • -Budowa ulic krótkiej, Strażackiej, Parkowej, Ks. Raczkowskiego w Lesznie

 • -Przebudowa ulicy Leśnej w Zaborowie

 • -Przebudowa drogi łączącej wsie Zaborówek, Wąsy kolonia i Radzików

 • -Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Szkolnej w Lesznie

 • -Rozbudowa budynku OSP w Łubcu

 • -Termomodernizacja budynku ZSP w Zaborowie

 • -Oświetlenia uliczne w kilkunastu wsiach naszej gminy

Oraz bardzo ważna i najbardziej kosztowna inwestycja- rozbudowa Przedszkola w Lesznie, która rozpoczęła się w czerwcu br.

 

Ale oprócz realizacji zadań inwestycyjnych, oprócz pozyskiwania środków na projekty unijne, pamiętaliśmy zawsze  o naszych dzieciach i młodzieży, o naszym dziedzictwie, tradycjach, pielęgnowaliśmy to, co się zdarzyło w przeszłości, z czego wyrośliśmy, co było  cierpieniem, co było radością i triumfem. To wszystko potrafiliśmy włączyć w teraźniejszość i w nasze dzieło dążenia do przyszłości. O tym świadczy chociażby wczorajsza uroczystość z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.

Takiej współpracy, jaka była w tej radzie,  zazdroszczą nam inne   samorządy. Współpraca z Wami to przyjemność. Cieszą mnie nasze i naszych władz sukcesy.  Myślę, że potrafiliśmy wspólnie z Wójtami, Panią Skarbnik, ale także wspólnie z pracownikami  jednostek samorządu terytorialnego, pod okiem prawnika wykorzystywać pojawiające się szanse. Dobrze układała się nasza współpraca ze starostwem, chcę wspomnieć tu o wspólnych działaniach na rzecz przebudowy drogi łączącej wsie Zaborówek, Wąsy Kolonia I Radzików czy przebudowy ulicy Leśnej w Zaborowie.

W samorządzie trzeba bowiem łapać każdy podmuch wiatru, aby płynąć do przodu, a wy zawsze mieliście  żagle w pogotowiu.

Jako przewodnicząca mogłam liczyć na  waszą życzliwość, wsparcie i doradztwo, co było szczególnie istotne w przypadku podejmowania wspólnie decyzji często trudnych, niepopularnych ale niezbędnych i koniecznych dla zapewnienia  rozwoju, przyszłości i sprawnego funkcjonowania gminy.

Dziękuję wszystkim życzliwym nam  Mieszkańcom gminy. Z państwa życzliwością, sympatią, dowodami szacunku spotykaliśmy  się na co dzień. Nie ukrywam, że było nam  to bardzo potrzebne i podtrzymujące na duchu szczególnie w chwilach trudnych. Dziękuję!

Lista osób, którym chciałabym podziękować za współpracę podczas minionej kadencji byłaby  bardzo długa.  Ale obawiam się, że mogłabym kogoś pominąć, dlatego dziękuję wszystkim, którzy z nami współpracowali i wspierali radnych, sołtysów i Władze Gminy  a którzy na słowa uznania i podziękowania zasługują.

Chciałabym jeszcze  podziękować  Wszystkim, którzy nas krytykowali, bądź zaczęli krytykować  szczególnie podczas prowadzonej obecnie kampanii wyborczej. I tu nasuwają mi się pytania:

- Jak  Ci Państwo wyobrażają sobie współpracę z nami  Mieszkańcami tej Gminy, jeżeli wygrają wybory?

- Dlaczego nie pojawili się na tak ważnej uroczystości  jaką było wczorajsze Święto Niepodległości?

Chcąc  reprezentować Mieszkańców Gminy trzeba przede wszystkich kochać ludzi  bez względu na przekonania, umieć z nimi  rozmawiać  i współpracować .

Nie ma nic złego w niezgadzaniu się z poglądami innych osób. Jest to oczywiście święta prawda. Warto jednak  dostrzegać tę delikatną granicę między wygłaszaniem swoich opinii a szkalowaniem innych. Bowiem konstruktywna krytyka to jedno, a niesłuszne oskarżanie  i  oczernianie to zupełnie co innego.

To takie ogólne podsumowanie ostatniej kadencji.

 Ocenę, jaką byliśmy Radą, ludźmi pozostawiamy wyborcom. Moim zdaniem nie mamy się czego wstydzić. Szanownej Radzie i  Wójtom pragnę przypomnieć, że mimo różnic potrafiliśmy się wznieść ponad podziałami, dla dobra gminy  i jej mieszkańców. 

 Za swoje błędy i ewentualne uchybienia serdecznie przepraszam.

Wszystkim Państwu życzę powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym. Tym, którzy zdecydowali się kontynuować swoją pracę w następnej kadencji  w samorządzie gminnym życzę wytrwałości i konsekwencji oraz udanych wyborów – zarówno tych 16 listopada, ale i tych codziennych, bo praca samorządowca to ciągłe wybory najlepszych decyzji dla “Małej Ojczyzny”-Gminy Leszno.

W takim momencie zawsze  nasuwają  mi się słowa naszego Prezydenta Bronisława Komorowskiego  „Zgoda i ciągłość mądrej władzy to gwarancja wspólnego sukcesu”

W mojej ocenie  przykładem  tego jest   Rada Gminy Leszno i Wójt , przykładem   potwierdzającym powiedzenie, że "zgoda buduje, a niezgoda rujnuje". Musimy zadbać o to, aby zgoda dalej budowała i pozwoliła realizować nasze wspólne marzenia. Myślę, że   niedaleka przyszłość przyniesie jeszcze wiele okazji do dalszych kontaktów i wspólnego działania dla dobra  gminy Leszno.

 
 

Szybki kontakt

 • Al. Wojska Polskiego 21
 • 05-084 Leszno
 • tel. 22 725 80 05
 • fax. 22 725 85 52
 • email: urzad@gminaleszno.pl
 • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
 • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010