Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

ostatnia zmiana: 18.10.2013
 

UWAGA!!!

W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), KTÓRY CZYNNY JEST W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZINACH 9:00-14:00 ZA BUDYNKIEM URZĘDU GMINY LESZNO PRZYJMOWANE SĄ JEDYNIE ODPADY TAKIE JAK:


-papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, chemikalia tj. resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich,  zużyte opony, odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe(terakota itp.), gruz.


W związku z licznymi prośbami mieszkańców, informujemy iż od najbliższej soboty, tj. 19.10.2013r. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, będzie przyjmował również popiół.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010