Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 r.

ostatnia zmiana: 17.12.2018
 

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że na stronie www.wios.warszawa.pl opublikowany został „Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 r.” Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2017 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w zakresie następujących komponentów: jakości powietrza, jakości wód, hałasu, pól elektromagnetycznych. Przedstawiono również informacje o gospodarce odpadami w woj. mazowieckim oraz o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010