Rok 2017 - rokiem rzeki Wisły - zajęcia w SOSW w Lesznie

ostatnia zmiana: 27.06.2017
 

W czerwcu klasy gimnazjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lesznie realizowały edukacyjny projekt gimnazjalny pod nazwą  „Wisła – skarbem Polski, czy problemem?”

Celami projektu było uświadomienie uczniom znaczenia historyczno-kulturowego, gospodarczego, turystycznego i przyrodniczego najdłuższej polskiej rzeki, zorganizowanie wycieczki krajoznawczej - Rejs po rzece Wiśle oraz kształtowanie postawy współpracy w grupie, współdziałania w sytuacjach zadaniowych.

Zamierzone cele zostały osiągnięte. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w proponowanych im aktywnościach: konkursach, quizie i wycieczce, które sprzyjały większej integracji naszej społeczności szkolnej i przyniosły mnóstwo radości. Młodzież współpracowała w grupach i współdziałała w zadaniowych sytuacjach podczas przygotowań do publicznej prezentacji projektu i wycieczki. Uczniowie zdobyli również wiedzę o Wiśle, jej znaczeniu dla Polski. Rejs po Wiśle okazał się szansą poznania rzeki i jej wartości na podstawie własnych doświadczeń, nie tylko informacji podręcznikowych. Przeprowadzony projekt utwierdził młodzież w przekonaniu, że rzeka Wisła jest naszym polskim skarbem, mimo że jej nieuregulowanie i zanieczyszczenie niesie pewne problemy. Podejmowane są sposoby ich rozwiązania, niektóre z nich są zadaniem dla naszego pokolenia.

Elżbieta Wolska


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010