Składy komisji stałych Rady Gminy Leszno

ostatnia zmiana: 25.01.2019
 

Podczas VI sesji Rady Gminy Leszno powołano składy komisji stałych. Przewodniczący komisji nie zostali jeszcze wybrani.

Komisje zaczną pracować od 1 lutego. 

Skład Rady oraz numery telefonów i adresy e-mail:

http://www.leszno.bipgminy.pl/public/popup.php?id_menu_item=823&fbclid=IwAR2FBhZySUxMzakOTaqK_IdQP97hVSjN_dJ5ZBvFDjFHfVNE1kavip0ycgU

 

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji 

1.Ewa Latoszek

2.Marianna Malarowska 

3.Tomasz Maj

4.Michał Dominiak

5.Dariusz Iwanek 

 

 Komisja Turystyki, Sportu i Promocji Gminy

1.Ewa Grot

2.Agata Bażyńska – Khan 

3.Agnieszka Walczak

4.Krzysztof Lipiński


Komisja Dialogu i Spraw Społecznych

1.Joanna Syta 

2.Ewa Latoszek

3.Janusz Biały

4.Lesław Kuczyński 

 

Komisja Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji

1.Janusz Biały 

2.Krzysztof Michalski

3.Leszek Żebrowski 

 

Komisja Infrastruktury

1.Dariusz Iwanek

2.Krzysztof Michalski

3.Halina Dmoch 

 

Komisja Edukacji 

1.Agata Bażyńska – Khan 

2.Marianna Malarowska 

3.Tomasz Maj  

 

Komisja Ochrony Środowiska  

1.Ewa Grot 

2.Joanna Syta

3.Lesław Kuczyński 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Rozwoju Wsi

1.Krzysztof Lipiński 

2.Michał Dominiak

3.Leszek Żebrowski 


Składy komisji ustawowych


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 
1. Krzysztof Michalski - Przewodniczący 

2. Joanna Syta

3. Ewa Grot

4. Lesław Kuczyński


Komisja Rewizyjna

1. Marianna Malarowska - Przewodnicząca 

2. Agnieszka Walczak

3. Krzysztof Lipiński

4. Tomasz Maj

5. Halina Dmoch


Komisja ds. Oceny Budżetu oraz komisja ds. Nowelizacji Statutu 
zostaną rozwiązane zaraz  po przedstawieniu Radzie Gminy 
sprawozdań ze swoich działań. 

 


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010