Spotkanie informacyjne dotyczące wymiany urządzeń grzewczych

ostatnia zmiana: 13.02.2019
 

Wójt gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz zaprasza 21 lutego o godzinie 18 na spotkanie informacyjne dotyczące wymiany urządzeń grzewczych. Zebranie odbędzie się w GOK w Lesznie, ulica Szkolna 10.  Będzie transmisja w internecie.  

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w:

- kotły elektryczne 

- olejowe

- spalające biomasę

- paliwa gazowe 
 

Zakup oraz montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych: 

- kotły centralnego ogrzewania

- kolektory słoneczne

- pompy ciepła 

- ogniwa fotowoltaiczne.

Zwrot kosztów w inwestycje wyniesie do 80% W przypadku gdy mieszkańcy będą korzystać z termomodernizacji, Gmina pokryje koszty audytu energetycznego oraz inwentaryzacji, jeśli mieszkaniec nie ma dokumentacji projektowej budynku. 


Deklaracje uczestnictwa w programie przyjmowane będą do 18.04.2019 r. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na miejscu. Można go również pobrać z gminnej strony internetowej. 
Informacje dotyczących programu wymiany pieców można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 27, pod nr tel. 22 725 80 05 wew.105 lub e-mail akotowska@gminaleszno.pl

Projekt dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.3, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Typ projektów: ograniczenie - niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych

Formularz zgłoszeniowy do pobrania----> formularz-zgloszeniowy.rtf 


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010