Spotkanie Koalicji Powiatów w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Maz.

ostatnia zmiana: 21.09.2012
 

W dniu 10 lutego 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli powiatów podwarszawskich na rzecz zmiany ustawy o podatku „janosikowym”. Koalicje zawiązało 7 podwarszawskich powiatów: Powiat Legionowski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Piaseczyński, Powiat Otwocki, Powiat Pruszkowski, Powiat Wołomiński i Powiat Grodziski. 

W spotkaniu udział wzięli Wicestarosta PWZ Paweł Białecki, Starosta Legionowski Jan Grabiec, Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska, Wicestarosta Wołomiński Konrad Rytel, Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego Stefan Dunin, dr Aleksander Nelicki i Igor Zachariasz z  Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego oraz skarbnicy i przedstawiciele koalicyjnych powiatów.

Podczas spotkania dr Aleksander Nelicki przedstawił projekt symulacji kosztów „janosikowego” po zaproponowanych zmianach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Następnie delegaci wypracowali stanowisko koalicji w sprawie zmiany naliczania części równoważącej subwencji ogólnej oraz decydowali o dalszych planach koalicji na w ramach kampanii mającej na celu zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas briefingu prasowego, przedstawiciele koalicji mówili o sytuacji finansowej poszczególnych powiatów, jak podatek „janosikowy” wpływa na zahamowanie inwestycji ponieważ część powiatów, w związku z rosnącą wysokością wpłat na subwencję równoważącą przy równoczesnym spadku dochodów własnych, jest zmuszona do zahamowania realizacji zadań własnych np.: w powiecie otwockim władze są zmuszone zrezygnować z budowy mostu na Świdrze z powodu braku funduszy. Kolejne powiatu muszą zaciągać kredyty żeby zapłacić ratę „janosikowego”. Sytuacja w każdym, z powiatów jest trudna i zmusza władze do poważnych kroków tak jak w  powiecie warszawskim zachodnim, gdzie ma zostać zlikwidowana szkoła ponieważ w budżecie brakuje środków na jej utrzymanie. Z tych powodów Koalicja będzie dążyła do ograniczenia wysokości wpłat na rzecz mechanizmu wyrównującego oraz stworzenia konkretnego systemu rozdzielania subwencji, tak aby w rzeczywistości pieniądze z niej pochodzące trafiały  do budżetów powiatów najbiedniejszych, gdyż w tej chwili są one rozdzielane według innych kryteriów.

Koalicja Powiatów  akceptuje podstawowe cele i założenia obu projektów zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Obie inicjatywy zmierzają do wyeliminowania błędów obowiązujących przepisów, nakładających na samorządy osiągające wysokie dochody podatkowe obowiązek wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na tzw. część równoważącą i regionalną subwencji ogólnej.

W odniesieniu do projektu mazowiecko – warszawskiego wnioskuje o:

 - rozciągnięcie zasady, że „janosikowe” nie może być większe niż 30 % dochodów podatkowych sprzed dwóch lat na wszystkie miasta na prawach powiatu i wszystkie powiaty.

W odniesieniu do projektu obywatelskiego Koalicja Powiatów wnioskuje o :

 - zmianę wzoru naliczania wysokości wypłat, tak aby na poziomie powiatowym zmniejszały one „janosikowe” o 30 % dzisiejszej wielkości.

 - zrezygnowanie z postulatu zastąpienia subwencji równoważącej konkursową dotacją. Koalicja uważa, że tego typu rozwiązania prowadziły by m.in. do niedofinansowania dróg powiatowych oraz całkowitej likwidacji źródła finansowania dróg powiatowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.

W 2012 roku na 379 jednostek powiatowych jest 56 płatników powiatowego „janosikowego”, z czego płatnikami netto jest 15 powiatów (piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, poznański, grodziski,  lubiński, legionowski, polkowicki, otwocki, wołomiński, głogowski, mikołowski, bełchatowski, policki, będziński) oraz 15 miast na prawach powiatu (Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Sopot, Bielsko-Biała, Tychy, Płock, Szczecin,  Olsztyn, Gliwice). Płatnik netto to jednostka, która wpłaca do budżetu państwa więcej niż otrzymuje z powrotem w postaci subwencji równoważącej. 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010