Spotkanie w sprawie projektu nowego połączenia komunikacyjnego

ostatnia zmiana: 31.08.2017
 

24 sierpnia w siedzibie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie projektu nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy Warszawą a Sochaczewem.

W spotkaniu z Marszałkiem uczestniczył Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak oraz przedstawiciele pozostałych gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przez które będzie przebiegać trasa (Stare Babice, Błonie, Kampinos). Obecni byli także: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński – koordynator projektu, Burmistrz Gminy Sochaczew Piotr Osiecki, Burmistrz Dzielnicy Bemowo Michał Grodzki, p.o. Prezesa WKD Michał Panfil oraz przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego i departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

– Pracujemy nad tym projektem już 7 lat. Pierwszym naszym działaniem w 2010 r. było złożenie wniosku do planu zagospodarowania przestrzennego woj. mazowieckiego. Wspólnie z samorządami zleciliśmy także opracowanie studium wykonalności. Nowa trasa komunikacyjna będzie liczyła 43 km i połączy stację drugiej linii metra – Warszawa Chrzanów z Sochaczewem. Trasa przebiega przez tereny prywatne oraz tereny Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Koszt wykupu gruntów oszacowano na ok. 60 mln zł, a wartość realizacji całego projektu wyniesie ok. 400 mln zł – powiedział Starosta.

Nowatorskim założeniem projektowanej linii komunikacyjnej jest budowa specjalnego toru betonowego dla autobusów elektrycznych lub hybrydowych. Wzdłuż trasy powstanie droga rowerowa. Tego typu rozwiązania komunikacyjne stosuje się m.in. w Anglii, Francji i Holandii. Jest ono dwukrotnie tańsze od tradycyjnego połączenia kolejowego, a także innowacyjne i proekologiczne.

Marszałek Adam Struzik uznał, że projekt jest śmiały, stanowi także wyzwanie ze względu na koszty, jednak suma 400 mln zł jest możliwa do pozyskania. W pozyskaniu jej pomóc mogą środki z Europejskich Funduszy Inwestycyjnych. Istnieje możliwość, że środki uda się otrzymać w ramach tzw. planu Junckera, mającego na celu ożywienie inwestycji i stymulowanie rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Na tym etapie kluczową sprawą jest natomiast uregulowanie spraw własności gruntu, przez które przebiegać będzie nowa linia komunikacyjna.

Nieodzowne będzie powołanie spółki, w skład której wejdzie samorząd wojewódzki, samorządy gminne i powiatowe. Być może partnerem w tym projekcie będzie WKD, która przewozi ok. 8 mln pasażerów rocznie i ma duże doświadczenie w dziedzinie transportu publicznego. Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w porozumieniu z prawnikami przygotuje projekt umowy w sprawie powstania spółki, formą udziałów w niej samorządów gminnych byłby aport gruntów.

– Rysują się realne możliwości utworzenia nowoczesnego połączenia komunikacyjnego, które będzie sprzyjać nie tylko rozwojowi gminy Leszno, ale także rozległych terenów Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przez które przebiegać będzie trasa. Szybki, bezkolizyjny dojazd do Warszawy jest przedsięwzięciem, nad którym warto się skupić. Cieszymy się, że inicjatywa koordynacji projektu wychodzi od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Samorząd Mazowiecki ma bowiem duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE na zadania inwestycyjne i może finansowo wesprzeć ten projekt – skomentował Wójt Gminy Leszno.

 Tekst i fot. MŁ.         

                                                                                  

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010