Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r.

ostatnia zmiana: 27.11.2017
 

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie opublikowane zostało opracowanie „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r.”. Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2016 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w zakresie następującym komponentów: jakości powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych. W publikacji przedstawiono także informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska.  

Raport ten podobnie jak inne publikacje jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.wios.warszawa.pl

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010