Trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych

ostatnia zmiana: 28.03.2018
 

Trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

 Uwaga: Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 16 kwietnia

 

Uprzejmie informujemy iż, w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, uległ zmianie termin zgłaszania się kandydatów na urzędników wyborczych oraz liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach. Nowy termin zgłaszania kandydatów upływa 16 kwietnia 2018 r.
Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Delegatury w Warszawie w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, parter (wejście B) pokój 42 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania tj. od godz. 8:15 do godz. 16:15. Zgłoszenia mogą być nadesłane pocztą, faksem lub jako skan lecz w podanym wyżej terminie muszą one w postaci oryginału wpłynąć do Delegatury (zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego) do dnia 16 kwietnia 2018 roku.
Aktualne informacje znajdują się w serwisie internetowym Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy  

 
Poniżej Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego określania zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania oraz wzór zgłoszenia do pobrania.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego


Uchwała Państwowej Komisji wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych


Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010