Uroczyste podpisanie umów w Starostwie PWZ

ostatnia zmiana: 21.09.2012
 

W dniu 20 stycznia br. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, odbyło się  uroczyste podpisanie i przekazanie umów przedstawicielom organizacji, które w drodze konkursu uzyskały środki finansowe na realizację  zadań w zakresie: 

1.      prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

2.      prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą  lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Na początku spotkania w kilku słowach wszystkich zgromadzonych przywitał starosta Jan Żychliński, ponadto w spotkaniu udział wzięli: wicestarosta Paweł Białecki, Jolanta Stępniak – Członek Zarządu PWZ, Dyrektor PCPR Pani Barbara Gębala oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych którym przyznano dotacje.

Pani Jolanta Stępniak, która przewodniczył pracom komisji konkursowej omówiła zasady i tryb przeprowadzenia konkursu, a także szczegółowe kryteria oceny ofert. Poinformowała również, iż w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs wpłynęło 8 ofert na realizacje pierwszego. zadania, w tym jedna nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona. Na realizacje drugiego zadania wpłynęła tylko 1 oferta.

Dotacje na prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego otrzymało:  

1. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

3.  Stowarzyszenie „Razem” w Błoniu

4. Parafia Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim

5.  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola Błonie”

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

7. Fundacja Pomoc Rodzinie Łomianki

Dotacje na prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą  lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego otrzymało:

Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na wsparcie Domu Samotnej Matki w Laskach.

Dużym sukcesem jest fakt, iż na terenie każdej gminy powiatu warszawskiego zachodniego działa placówka wsparcia dziennego dla dzieci.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzenie placówek wsparcie dziennego zostało powierzone gminom. Pomimo zmiany przepisów biorąc pod uwagę dobro dzieci, Zarząd Powiatu postanowił dofinansować działalność placówek także w  2012 roku.

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010