W Lesznie powstanie targowisko gminne „Mój Rynek”

ostatnia zmiana: 28.02.2019
 

Ponad 22 mln zł trafi do 24 mazowieckich gmin na budowę i modernizację lokalnych targowisk. Wszystko dzięki unijnym środkom w ramach PROW 2014–2020. W dniu 5 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Urszuli Jeziorskiej oraz pozostali Beneficjenci podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji z marszałkiem Adamem Struzikiem oraz wicemarszałkiem Janiną Ewą Orzełowską.

Zakupy na lokalnych targowiskach od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Według danych GUS z 2015 r. na Mazowszu jest aż 316 targowisk stałych. Są to miejsca codziennej pracy dla wielu handlowców i rolników – znajduje się na nich ponad 17,6 tys. stałych punktów sprzedaży. Mimo rozwoju w ostatnich latach sklepów wielkopowierzchniowych, mieszkańcy gmin i mniejszych społeczności chętnie korzystają z towarów ofertowanych przez lokalnych sprzedawców. Dzięki unijnym środkom w ramach PROW 2014–2020 na mapie Mazowsza pojawią się kolejne targowiska, a te już istniejące przejdą przebudowę i modernizację.

Nowe targowiska zyskają przede wszystkim oświetlenie, sanitariaty, parkingi oraz utwardzone podłoże. Przynajmniej połowę ich powierzchni zajmować będą zadaszone stoiska z miejscami do handlu na stołach, wybudowane zostaną pomieszczenia gospodarcze i sanitarne, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Każde targowisko zostanie opatrzone nazwą „Mój Rynek”. Gmina Leszno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, którego wartość całkowita wynosi 1 481 919,33 zł. Pomoc finansowa przyznana na realizację operacji ze środków unijnych to kwota 766 622 zł. Przebudowę targowiska gminnego przy ul. Szkolnej w Lesznie, planuje się rozpocząć w I kwartale 2018 roku. Dzięki tej inwestycji zyskają zarówno handlujący, jak i kupujący. Miejsce targowe w Lesznie stanie się wygodniejsze, nowocześniejsze, a z czasem można będzie rozwinąć zakres usług i funkcji, które będą służyć lokalnej i nie tylko społeczności.

 


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010