Ważna informacja dla rolników z gminy Leszno

ostatnia zmiana: 06.04.2016
 

 

 

Informujemy, że w okresie marzec – czerwiec 2016 r. prowadzona będzie, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG). 

Ankietę będzie można wypełnić podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, a wktórych wyznaczono OSN, jak również poprzez stronę internetową www: http://ankieta.azotany.mggp.com.pl

Wypełniając Ankietę, prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.

Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie: https://azotany.mggp.com.pl.

Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.

Obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego na terenie gminy Leszno obejmuje sołectwa:

Czarnów - 0001

Towarzystwo Czarnów - 0002

Szadkówek - 0022

Podrochale - 0017

Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska

tel. 0 22 725 80 05 wew. 105

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010