Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

ostatnia zmiana: 27.03.2017
 

Szanowni Państwo !

Informujemy, że w okresie wakacji 2017 roku, KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Dla OR KRUS   w Warszawie  przewidziane są trzy turnusy w:

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju

  dla dzieci z chorobami układu ruchu (25.06 - 15.07.2017r.);

- Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu-Zdroju

  dla dzieci z chorobami układu oddechowego (08.08-28.08.2017r.).

 ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUSY:

1) Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wiosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej jeden rok.

2) Na turnusy kwalifikowane są dzieci urodzone w latach 2002-2010.

3) Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne posiadają dzieci jadące po raz pierwszy i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

4) Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł + koszt podróży.

Koszt podróży z Warszawy do Horyńca-Zdroju 105zł do Iwonicza-Zdroju 110zł.

Podstawą do skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, zawierający informację wychowawcy klasy o dziecku oraz zgodę rodziców/opiekunów (zał. nr 1 do wniosku), dostępny w Oddziale/ Placówce Terenowej KRUS lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce zadania-rehabilitacja. Wypełnione wnioski prosimy przekazywać do Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie,   ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  225906858.

Termin składania wniosków do Oddziału Regionalnego do 21.04.2017 r. 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010