Wybory do Izb Rolniczych

ostatnia zmiana: 17.04.2015
 

Wybory do Izb Rolniczych

W dniu 31 maja 2015r. ( niedziela ) odbędą się wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Siedziba Okręgowej
Komisji Wyborczej w Lesznie będzie mieściła się w budynku Urzędu Gminy Leszno ( parter, pokój nr 6 ).
Głosowanie odbędzie się w godzinach 8:00 - 18:00.

 W gminie Leszno powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha w związku z powyższym do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej (MIR) wybiera się dwóch członków ( okręg dwumandatowy ).

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

W każdym powiecie zostanie wybrana Rada powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć odpowiednie dokumenty:

Dokumenty dla kandydata do rejestracji:

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Powiatowej MIR

- wzór zgłoszenia stosowany w przypadku, gdy kandydat dokonuje zgłoszenia osobiście

- wzór zgłoszenia, stosowany w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata

- upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury

- wzór zgłoszenia, stosowany w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba prawna

- upoważnienie do zgłoszenia kandydata, udzielane przez uprawniony organ osoby prawnej

- wzór listy osób popierających zgłoszenie kandydatury

- instrukcja wypełnienia listy poparcia dla kandydata

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2015r. ( decyduje data wpływu ) na adres: Oddział Biura MIR, ul. Żółkiewskiego 17; 05-075 Warszawa Wesoła ( tel. 773-53-95 ) lub złożyć w dniu 11.05.2015r., do godz. 1500 do Okręgowej Komisji Wyborczej w Lesznie ( Urząd Gminy Leszno, pokój nr 27 ).

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015r. wtedy każdy rolnik będzie mógł sprawdzić czy został ujęty.

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne
o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010