Wycinka drzew i krzewów bez zezwolenia – nowe przepisy

ostatnia zmiana: 24.01.2017
 

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia* wycinać drzewa lub krzewy, które rosną na ich posesjach.

Zezwolenie na wycinkę krzewów nie jest wymagane, gdy: 

– rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych 

– rosną w skupisku o powierzchni 25 m2

Pozostali właściciele nieruchomości (przedsiębiorcy, firmy, spółdzielnie, zarządy dróg, jednostki samorządu terytorialnego, itp.) są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, jeżeli jego obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 

– 100 cm w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego i platanu klonolistnego,

– 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

*Zezwolenie wymagane jest, gdy:

– drzewa i krzewy rosną na posesjach znajdujących się na obszarach objętych ochroną krajobrazową, w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody.

Mieszkańcy miejscowości: Julinek, Kępiaste, Łubiec i Roztoka powinni uzyskać zgodę wójta.

WYŻEJ WYMIENIONE ZMIANY NIE DOTYCZĄ USUWANIA DRZEW LUB KRZEWÓW ROSNĄCYCH  W LASACH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 r. O LASACH.

Załącznik

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010