Wyniki Konsultacji dotyczących podziału Sołectwa Leszno

ostatnia zmiana: 06.03.2019
 

Podczas konsultacji do skrzynek ankiety wrzuciło 139 osób, ankietę internetową wypełniły 144 osoby. Jakie nazwy powinny otrzymać nowe sołectwa, gdyby doszło do podziału? Najwięcej głosów uzyskała pierwsza propozycja: Północ, Południe, Wschód.
Zdecydowana większość głosujących zna sołtysa Leszna (90% skrzynki, 75% ankieta internetowa). Sygnalizują Państwo, że sposób przekazywania informacji o zebraniach wiejskich powinien być poprawiony. Blisko 50% głosujących za pomocą wrzuconych ankiet do skrzynek wskazało, że są niewystarczająco poinformowani, w ankiecie internetowej 57%.
Na pytanie, czy uczestniczą państwo w zebraniach sołeckich, głosy w obu dostępnych metodach głosowania rozłożyły się niemal po połowie – skrzynki 51%, internet 54%.
Dostaliśmy również drogą mailową uwagi i sugestie, za które bardzo dziękujemy. Weźmiemy je pod uwagę podczas dalszych prac na reformą sołecką. Dziś rozpoczynamy drugi etap konsultacji. Wójt gminy Grzegorz Banaszkiewicz podpisał zarządzenie o konsultacjach dotyczących projektów statutów dla nowych sołectw. ⬇️


http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php…


Protokołowane spotkania z mieszkańcami odbędą się:


dnia 14 marca 2019 r. o godzinie 17.30, 

dnia 20 marca 2019 r. o godzinie 17.30


Uwagi prosimy za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@gminaleszno.pl;


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010