XI Powiatowy Festiwal Chórów Złotego Wieku

ostatnia zmiana: 31.01.2018
 

Już po raz jedenasty seniorzy z całego powiatu spotkali się podczas Festiwalu Chórów Złotego Wieku. W tym roku w przeglądzie wzięło udział sześć chórów seniora. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Warszawski Zachodni.

Festiwal był jedną z tegorocznych imprez kulturalnych realizowanych pod egidą „Stolicy Kultury Mazowsza 2018”. Powiat warszawski zachodni otrzymał ten tytuł w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Swoją obecnością Festiwal Chórów uhonorowali Zastępca Starosty Warszawskiego Zachodniego – Paweł Białecki, Wójt Gminy Leszno – Andrzej Cieślak, Zastępca Burmistrza Błonia – Marek Książek oraz Dyrektor Centrum Kultury w Błoniu – Dariusz Sitarski.

Wójt Gminy Leszno rozpoczął Festiwal, powitał przybyłych gości oraz chóry, a także przeczytał list, który został przekazany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Głos zabrał również Zastępca Starosty Warszawskiego Zachodniego, który zwrócił uwagę, że tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza”, który otrzymał nasz powiat otrzymaliśmy m.in. dzięki szerokiej ofercie imprez kulturalnych dla osób w każdym wieku. Ponadto docenił jedenastoletnią tradycję spotkań chórów seniora podczas Festiwalu w Lesznie.

Festiwal Chórów prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie Krystyna Ziubińska. Na początku przedstawiła publiczności członków jury, którzy mieli za zadanie ocenić występy chóralne i przyznać nagrody. W jury zasiedli artyście z Kameralnego Zespołu Wokalnego „Il Canto” – Wanda Laddy, Marta Lawrence, Andrzej Borzym oraz Leszek Kubiak.

Prezentację rozpoczął chór „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego pod dyrekcją Jana Jaworskiego i Zofii Lasockiej. Tuż po nim wystąpiły „Wesołe Wdówki” z Józefowa prowadzone przez Joannę Michrowską-Kamińską i Waldemara Dąbrowskiego, jako kolejny zaprezentował się, po raz pierwszy na Festiwalu Chórów w Lesznie, Chór „Patrium Carmen” z Łomianek pod dyrekcją Michała Straszewskiego. Następnie pojawił się Lesznowski Chór „Ballada” prowadzony przez Bernarda Olosia, „Śpiewający Senior” z Błonia pod kierownictwem Wojciecha Gumowskiego i Moniki Boras. Na zakończenie mogliśmy wysłuchać „Ożarowskich Kumoszek” prowadzonych przez Waldemara Dąbrowskiego i Joannę Michrowską-Kamińską.

Po występach chórów jury udało się na naradę, a publiczność skorzystała z krótkiej przerwy kawowej. Po przerwie jury ogłosiło werdykt. Pierwsze miejsce przyznano Chórowi „Patrium Carmen” z Łomianek, które zostało docenione m.in. za trudną sztukę wielogłosowego śpiewu a capella i interesujące wielogłosowe aranżacje. Dwa wyróżniania przyznano Lesznowskiemu Chórowi „Ballada” za bardzo dobrą dykcję i intonację, oraz Chórowi „Śpiewający Senior” z Błonia za wyjątkową prezentację i radość na estradzie. Pozostałe chóry otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy za udział w XI Festiwalu Chórów. Wszyscy chórzyści otrzymali również pamiątkowe parasole.

Na zakończenie wystąpił Kameralny Zespół Wokalny „Il Canto”, który powstał ponad 30 lat temu. Artyści wykonują muzykę klasyczną i współczesną, a także wpisuje się w zieje polskiego wykonawstwa muzyki dawnej. Zespół ma na koncie 9 płyt z muzyką renesansową, barokową, kolędami i muzyką rozrywkową XX wieku. Płyty były nominowane do nagrody Fryderyka, dwie z nich zdobyły Nagrodę Fonograficzną.

Zespół „Il Canto” w składzie: Wanda Laddy – sopran, Marta Lawrance – alt, Andrzej Borzym – tenor i Leszek Kubiak – bas, zaprezentował koncert karnawałowy „Piosenka jest dobra na wszystko”. Poprowadził go Robert Lawrence. W programie znalazły się najsłynniejsze utwory m. in. Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego, Henryka Warsa, Jonasza Kofty i Jerzego Jurandota. Na zakończenie zespół wraz z publicznością wykonał pieśń „Ukraina”.

– Dziękuję wszystkim zespołom chóralnym za udział w naszym festiwalu oraz za kształtowanie i realizację tego artystycznego przedsięwzięcia przez 11 lat. Dzięki Państwu z dumą i estymą wchodzimy w kolejne dziesięciolecie festiwalowych spotkań w Lesznie, aby dzielić się pięknem wykonywanej muzyki. Dziękujemy Wójtowi Gminy Leszno za organizację imprezy, a Staroście Warszawskiemu Zachodniemu za wieloletni Patronat Honorowy nad festiwalem – powiedziała Krystyna Ziubińska, Dyrektor GOK, kończąc XI Powiatowy Festiwal Chórów Złotego Wieku. 

XI Powiatowy Festiwal Chórów Złotego Wieku w Lesznie był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Fot. MŁ.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010