XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017

ostatnia zmiana: 22.11.2017
 

Zapraszamy do udziału w Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w Gościńcu Julinek. Forum jest spotkaniem środowiska III sektora działającego na terenie województwa mazowieckiego oraz lokalnych i regionalnych urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami. Jego celem jest przede wszystkim integracja tego środowiska, promocja aktywności obywatelskiej oraz omówienie ważnych z punktu widzenia współpracy organizacji pozarządowych i samorządów zagadnień i problemów. Federacja Mazowia organizuje MFIP już od ponad 10 lat.

 

Szczegóły programu:

Gra symulacyjna

Marozja to nowopowstające państwo wyspiarskie, które boryka się z wieloma problemami. Zadaniem graczy jest wejście w rolę rady jednej z wysp z archipelagu tworzącego Marozję i zadecydowanie o jej przyszłości. Warunkiem sukcesu będzie skuteczny dialog i współpraca pomiędzy skłóconymi stronami konfliktu.

Uczestnicy i Uczestniczki podzieleni zostaną na cztery grupy, według grup roboczych, do których zapisali się podczas rejestracji. Rozpoczęcie Forum od angażującej gry pozwoli na ich integrację, co – mamy nadzieję – zaowocuje we wspólnej pracy nad tematami merytorycznymi Forum zogniskowanymi wokół czterech tematów: prognoza, finanse, dialog i wolontariat.

Zupa z kamienia – odkryj siłę społeczności w praktyce

W samo południe Uczestnicy i Uczestniczki Forum gromadzą się w określonym miejscu, by wspólnie przyrządzić „zupę z kamienia”. Każdy ma za zadanie obrać jedno warzywo i dorzucić do wielkiego kotła. Działanie zainspirowane jest afrykańską opowieścią, z której morał brzmi: „to niesamowite, co można osiągnąć, kiedy ludzie wspólnie angażują swoje dary i talenty”.

Otwarta przestrzeń I

Otwarta przestrzeń I zogniskowana jest tematycznie wokół działań podejmowanych przez zaproszone przez organizatorów organizacje pozarządowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Głównym jej celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów na temat realizowanych projektów, modeli pracy, sposobów finansowania i wypróbowanych metod współpracy. Prezentacje zaproszonych organizacji odbywać się będą jednocześnie przy poszczególnych stanowiskach.
Szczegóły na: http://mazowia.org.pl/mfip-2017

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010