XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

ostatnia zmiana: 25.01.2017
 

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Organizatorami konkursu są:

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

• Państwowa Inspekcja Pracy,

•  Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w Błoniu  ul. Targowa 3 B 05-870 Błonie  w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

Do Pobrania:

Regulamin Konkursu

Zgłoszenie

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010