Zadłużenie naszej gminy – mity i fakty.

ostatnia zmiana: 24.10.2014
 

Od jakiegoś czasu jest rozpowszechniana, niestety w ramach negatywnej kampanii wyborczej, informacja o rzekomym zadłużeniu naszej gminy. Przedstawiam Państwu kilka dokumentów, które w sposób jednoznaczny oceniają nasz budżet i jego realizacje. Są to opinie wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która jest organem nadzoru nad działalnością gmin w zakresie  spraw finansowych.

1) Uchwała Nr Pł.18.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.:

Uchwała Nr Pł.18.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

2) Uchwała Nr Pł. 121.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Leszno sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok.:

Uchwała Nr Pł. 121.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Leszno sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok.

3) Uchwała Nr Pł.295.2014 wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Leszno informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.:

Uchwała Nr Pł.295.2014 wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Leszno informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

Ponadto zachęcam Państwa do zapoznania się z rankingiem zadłużenia samorządów prowadzonym od wielu lat przez pismo „Wspólnota”.:

Ranking Zadłużenia Samorządów - Wspolnota.org.pl

Na 1525 samorządów ujętych w kategorii gmin wiejskich nasza gmina zajmuje 753 miejsce z zadłużeniem na poziomie 27,6%. Najbardziej zadłużona gmina w Polsce ma dług   na poziomie 259%. Większe zadłużenie posiada też wielu naszych sąsiadów, wystarczy dokładnie prześledzić załączony artykuł. Gmina nasza zachowuje pełną płynność finansową, nie ma żadnych długów i płaci na czas wszystkie zobowiązania. A kredyty, które były zaciągane, przeznaczyliśmy na dofinansowanie inwestycji (np. wkład własny przy dotacjach z UE).

Niektórzy deklarują spłatę rzekomego „zadłużenia” gminy w ciągu jednej kadencji. Odsyłam tych „bankowców i finansistów” do ustawy o finansach publicznych i do wieloletniej prognozy finansowej naszej Gminy na lata 2014 – 2020.

W tych dokumentach zamieszczone są dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań gminy, które wyraźnie wskazują nasze ustawowe możliwości. Poziom zadłużenia każdej gminy w Polsce, ale i poziom jego spłaty jest ściśle regulowany i ustalany zgodnie z zapisanymi w/w ustawy (art. nr 243) i gmina nie może „oddać” więcej.  Mogę się więc domyślać, że pisanie tego typu „rewelacji” w materiałach wyborczych wynika albo z braku kompetencji  kandydatów, albo z chęci wprowadzania wyborców w błąd.

 

Wójt Gminy Leszno

Andrzej Cieślak

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010