Zakończenie roku szkolnego w ZSP w Zaborowie

ostatnia zmiana: 27.06.2017
 

23 czerwca 2017 r. punktualnie o godz. 9.00 w hali sportowej zgromadziły się dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie i młodzież z Gimnazjum w Zaborowie. W uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie wzięło udział wielu gości, a także rodziców. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor ZSP w Zaborowie – Liliana de Vacqueret powitała wszystkich obecnych i przedstawiła gości – ks. Proboszcza Konstantego Kordowskiego, Zastępcę Wójta Gminy Leszno Grzegorza Banaszkiewicza oraz Przewodniczących Rad Rodziców – Joannę Makowską i Tomasza Denisa.

Za ciężką pracę jaką jest zdobywanie wiedzy, Rada Pedagogiczna przyznała nagrody uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy w minionym już roku szkolnym osiągnęli najwyższe wyniki, a także cechowali się wzorowym bądź bardzo dobrym zachowaniem. Warto podkreślić, że taką nagrodę może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen minimum 5,0.

Zastępca Wójta Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz w imieniu Wójta Gminy Leszno Andrzeja Cieślaka wręczył Aleksandrze Skalskiej nagrodę w uznaniu wspaniałych osiągnięć w nauce, uzyskania najwyższej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły oraz wzorowej postawy ucznia.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor szkoły i zaproszeni goście podziękowali gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za wytrwałą pracę oraz złożyli wszystkim uczniom życzenia cudownych, bezpiecznych wakacji. 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010