Prace nad Strategią Obszaru Metropolitalnego Warszawy

ostatnia zmiana: 06.03.2015
 

Zaproszenie do udziału w pracach nad

Strategią Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, w dniach od 5 do 12 marca 2015 r. na terenie gmin tworzących Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW) będą odbywały się warsztaty strategiczne dedykowane mieszkańcom, przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom. Podczas warsztatów uczestnicy będą wspólnie wypracowywać misję i wizję rozwoju OMW, a wymiana opinii i oczekiwań pomiędzy różnymi grupami interesariuszy pozwoli na wskazanie pożądanych kluczowych priorytetów i kierunków działań. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

Harmonogram warsztatów wraz z informacją o miejscu i dokładnej dacie warsztatu dedykowanego naszej gminie jest dostępny pod adresem http://omw.um.warszawa.pl/zaproszenie-na-warsztaty-strategiczne

Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w warsztatach, na stronie internetowej obszaru metropolitalnego zostanie wkrótce uruchomione narzędzie, za pomocą którego każdy mieszkaniec naszej gminy będzie mógł wziąć udział w głosowaniu nad opcjami strategicznymi, w oparciu o które zostanie zbudowana wizja rozwoju obszaru metropolitarnego oraz nad priorytetyzacją wstępnych celów strategicznych, które Państwa zdaniem najlepiej realizują elementy tej wizji. Głosowanie będzie możliwe od 5 do 12 marca 2015 r.

Głównym celem projektu opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 jest wskazanie na bazie wcześniej opracowanej diagnozy terenu tworzącego OMW pożądanych kierunków rozwoju w poszczególnych obszarach strategicznych:

 • Gospodarka, przemysł i rolnictwo
 • Demografia i społeczeństwo
 • Transport i infrastruktura
 • Przestrzeń, środowisko i energetyka
 • Edukacja, kultura i dziedzictwo
 • Ochrona zdrowia

W efekcie prac powstanie dokument Strategii, który stanowić będzie narzędzie planowania oraz upowszechniania wiedzy, wskazując cele strategiczne obszaru metropolitalnego w perspektywie do roku 2030.

Nasza gmina znalazła się w gronie 72 gmin tworzących Obszar Metropolitalny Warszawy. Obecnie stoimy przed niepowtarzalną szansą zdefiniowania wspólnych potrzeb wszystkich jednostek samorządu terytorialnego należących do OMW oraz wypracowania kierunków rozwoju całego Obszaru. Dlatego też gorąco zachęcam mieszkańców naszej gminy do zaangażowania się w proces opracowywania Strategii.

Wstępna wersja Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 zostanie opracowana do końca marca 2015 r. Od początku kwietnia br. zostanie udostępniona w ramach konsultacji społecznych, podczas których każdy mieszkaniec OMW będzie miał możliwość zgłoszenia swoich uwag do dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu PROM oraz działań związanych z tworzeniem dokumentu Strategii Rozwoju OMW znajdą Państwo na stronie internetowej http://omw.um.warszawa.pl.  

 
 

Szybki kontakt

 • Al. Wojska Polskiego 21
 • 05-084 Leszno
 • tel. 22 725 80 05
 • fax. 22 725 85 52
 • email: urzad@gminaleszno.pl
 • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
 • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010