Zgłoszenia zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków

ostatnia zmiana: 31.05.2017
 

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Urząd ewidencji zbiorników bezodpływowych, wymaganej przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 391 z 2012 r. ze zm. ) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres:

srodowisko@gminaleszno.pl

Jednocześnie informujemy, że druk zgłoszenia można również uzyskać w Urzędzie Gminy Leszno (pokój 27) lub u sołtysa danej miejscowości.


ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I/LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010