Gmina nie uzyska środków na instalację kolektorów słonecznych

ostatnia zmiana: 15.02.2013
 

            W dniu 27 grudnia 2010r. Gmina Leszno złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka – schemat „Odnawialne źródła energii i kogeneracja”.

            Dnia 23 lutego 2011r. do Urzędu Gminy Leszno wpłynęła z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informacja, że wniosek przeszedł poprawnie ocenę formalną i został zakwalifikowany przez Komisję Konkursową do oceny merytorycznej.

            Dnia 3 sierpnia 2011 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że wniosek nie przeszedł poprawnie oceny merytorycznej.

            Mimo, że w dniu 19 września protest złożony przez Gminę został uwzględniony to Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wniosek Gminy Leszno odrzuciła.

            W związku z powyższym program instalacji kolektorów słonecznych na terenie naszej Gminy nie będzie realizowany, a dotychczas zawarte z Mieszkańcami umowy automatycznie ulegają rozwiązaniu.

            Jednocześnie informujemy że Gmina będzie podejmowała działania w celu pozyskania środków finansowych z innych źródeł, tak aby ta cenna inicjatywa została zrealizowana.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010