Leszno na przełomie XVII i XVIII wieku

ostatnia zmiana: 15.02.2011
 

"Dzięki zachowanemu w Archiwum Kapituły Łowickiej rękopisowi o nazwie Index Dyecezyów Franciszka Salezego Czajkowskiego znamy dokładnie wszystkich właścicieli dóbr w parafii Leszno w roku 1783. I tak: Białuty były własnością Jana Szymanowskiego, pułkownika wojsk koronnych. Czarnów był własnością Szymanowskich i Czarnockich (Czarnowskich). Niesiecki w swym herbarzu wymienia dwie rodziny Czarnowskich z ziemi warszawskiej: jedna herbu Grabie, druga herbu Łada. Wojciech Czarnowski herbu Łada ożenił się z Dorotą Wolską herbu Półkozic, dziedziczką na Woli Gawartowej . Ich wnuk Teofil z Czarnowa Czarnowski, skarbnik buski, ożenił się z Orzechowską herbu Nałęcz. Mieli oni trzy córki: Mariannę Karlińską, cześnikową dobrzyńską, Krystynę Rudnicką, Brygidę Rożnowską, oraz syna Józefa. Jakie były ich dzieje i związki z Czarnowem - trudno jest dziś ustalić. Wsie puszczańskie: Grabina, Wiersze i Krogulec, powstałe w XVIII wieku, miał Gutakowski, starosta kampinoski. Natomiast Grądy, Powązki, Plewniak były własnością Józefa Szymanowskiego, szambelana królewskiego. Leśno (Leszno) należało do wspomnianego właściciela Białut Jana Szymanowskiego. Z notatek lustratorów królewskich czynionych w 1765 roku dowiadujemy się, że Szymanowscy wdzierali się coraz głębiej w Puszczę Kampinoską, karczując lasy i w ten sposób przesuwając granice swych dóbr. Z tego wyrębu powstała zapewne w połowie XIX wieku wioska Szymanówek, nie wymieniana wcześniej. Łubiec miał wywodzący się z Litwy Rogalski, kanclerz królewski. Łuszczewo Większe i Rochale należały do burgrabi Chądzyńskiego, Łuszczewo Mniejsze, Rochaliki, Wawrzyszew do proboszcza błońskiego. W Osieku była karczma, własność wojewodzina Dzierzbickiego. Wąsy były własnością rodzin Szymanowskich i Wilxyckich. Wilkowo (Wilkową Wieś i Wilków) miał stolnik Szamota. Zaborówek był własnością rodziny Wilxyckich."         


Fragment z książki Księdza Waldemara Wojdeckiego "Dzieje Leszna i Puszczy Kampinoskiej" Wydawnictwo LUMEN, 05 - 084 Leszno, ul. Warszawska 1 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010