Nowy podział na okręgi i obwody

ostatnia zmiana: 15.02.2013
 

Na XXIV sesji Rady Gminy Leszno w dniu 25.10.2012r. zostały podjęte uchwały w sprawie podziału Gminy Leszno na stałe okręgi i obwody wyborcze:


- Uchwała Nr XXIV/161/2012 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych        załącznik nr 1        załącznik nr 2

 


 

 

 

 

 

- Uchwała Nr XXIV/162/2012 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu          załącznik nr 1        załącznik nr 2         załącznik nr 3

Zgodnie z artykułem 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy na ustalenia uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Od postanowienia komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty jego doręczenia. Od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny. 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010