Organizacje pozarządowe w Gminie Leszno

ostatnia zmiana: 18.02.2013
 

Wykaz organizacji pozarządowych w Gminie Leszno

 

Stowarzyszenia rejestrowane

Lp

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

Telefon

KRS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gawartowej Woli

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie

Stowarzyszenie „Radość Dzieciom Niepełnosprawnym”

Towarzystwo Przyjaciół Konia Arabskiego

Zrzeszenie Mikrobusowy Przewóz Osób „Iskra”

Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych

Stowarzyszenie Lokomotywa Leszno

Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Lesznie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi

05-084 Leszno, ul. Szkolna 10

05-084 Leszno, Czarnów 7

05-085 Kampinos, Gawartowa Wola

05-084 Leszno, Łubiec 49

05-083 Zaborów, ul. Stołeczna 180

05-084 Leszno, ul. Sochaczewska 4

05-084 Leszno, ul. Sochaczewska 38

05-084 Leszno, ul. Warszawska 36a

05-084 Leszno, ul. Polna 25

05-084 Leszno, ul. Szkolna 10

05-084 Leszno, ul. Leśna 13

05-084 Leszno, ul. Warszawska 27 I

22 725 80 38

510 384 629

  

22 725 88 87

  

22 725 90 38

22 725 89 78

  

22 725 86 64

  

  

22 725 94 50

0000145099

0000111377

0000170688

0000116862

0000108991

0000090408

  

  

0000219029

0000248841

0000253929

0000304193 Stowarzyszenia zwykłe

Lp

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

Telefon

1

2

Zrzeszenie Mikrobusowy Przewóz Osób „Iskra”

Borzęcińskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe

05-084 Leszno, ul. Warszawska 36 a

05-083 Zaborów, ul. Warszawska 861

 

22 752 04 74 Fundacje

Lp

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

Telefon

KRS

1

2

Fundacja Memento Mori

Fundacja Kroczek do sportu

05-084 Leszno, ul. Warszawska 1

05-084 Leszno, Leszno

 

 

0000097058

0000377033 Uczniowskie Kluby Sportowe

Lp

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

Telefon

1

Uczniowski Klub Sportowy „Relax”

05-083 Zaborów, Szkoła Podstawowa-Zaborów

22 725 97 16/span> Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

Lp

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

1

2

3

Klub Sportowy „Garo”

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Zaborowianka”

Ludowy Klub Sportowy „Partyzant”

05-083 Zaborów, ul. Kujawskiego 5

05-083 Zaborów, Wólka ul. Parkowa 1a

05-084 Leszno, ul. Szkolna 10

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010