50 - lecie pożycia małżeńskiego

ostatnia zmiana: 15.02.2013
 

    Jubileusz 50-lecia pożycia małzeńskiego

W sobotę, 27 października, 5 par małżeńskich z terenu naszej gminy świętowało jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego. Tego dnia złote gody obchodzili: Państwo Krystyna i Kazimierz Rutkowscy z Leszna, Państwo Danuta i Józef Walczakowie z Leszna, Państwo Jadwiga i Alfred Niedzińscy z Czarnowa, Państwo Lidia i Marian Izydorzak z Gawartowej Woli, Państwo Regina i Kazimierz Pytlakowscy z Kepiastego. Jubi­laci zostali uho­no­ro­wani meda­lami nada­nymi przez Pre­zy­denta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej Bronisława Komorowskiego. Wrę­cze­nia Medali za Dłu­go­let­nie Poży­cie Mał­żeń­skie doko­nał Wójt Andrzej Cieślak i Zastępca Kierownika USC Bogdan Skibiński. Wójt pogratulował małżonkom przeżytych wspólnie lat i życzył kolejnych jubileuszy.

Złote Gody to niecodzienna i wspaniała chwila dla Jubilatów, ich najbliższych i przyjaciół. Spo­tka­niu towa­rzy­szyła miła i ser­deczna atmos­fera. Nie zabra­kło też tra­dy­cyj­nego „100 lat” i lampki szampana oraz słodkiego poczęstunku. Jubilaci oprócz pamiątkowych medali i kwiatów otrzymali drobne upominki. W czę­ści arty­stycz­nej wystą­piła grupa teatralna ze świetlicy w Lesznie pod kierunkiem pani Moniki Jusińskiej i pana Bernarda Olesia.

Złotym Jubi­la­tom skła­damy naj­ser­decz­niej­sze życzenia.

Zdjęcia z wydarzenia mogą Państwo obejrzeć w naszej GALERII

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010